Marcatge de barretes, gels, sals i altres reserves alimentaries

És obligatori marcar amb rotulador permanent les barretes energètiques, gels, sals minerals i altres reserves alimentaries amb el número de dorsal.