Guia de l'espectador

Descarrega el PDF aquí : Guia de l’espectador Barcelona Trail Races 2019 (5.5 Mb)

inclou enllaços a Google Maps