Marcatge

Tipologia de marcatge

1. El recorregut de les curses estarà marcat de dues maneres:

a. Amb cinta de plàstic específica de BTR, que tindrà reflectant en els trams que es correran de nit.

Tal i com s’indica a la normativa del Parc de Collserola, per evitar marques innecessàries, només es situaran als encreuaments o a aquells trams de camí que superin els 200 metres sense un encreuament previ.

foto_marcatje_1-prohibit-el-pas-cinta-utc-no-passar

foto_marcatje_5-cintes-panta-232_qf20141122_209_b foto_marcatje_4-cintes-343_qf20141122_305_b

b. Amb fletxes i senyals de camí prohibit,  cartells que es col·locaran en els senyals indicadors del parc o en elements urbans que no siguin arbres.

foto_marcatje_3-300x300

2. Al llarg del recorregut hi haurà controladors que ajudaran en les cruïlles conflictives i en la travessa de carreteres i pistes importants.

Cal tenir en compte que la zona està freqüentada per molta gent i que pot ser que en algun lloc hagin desaparegut indicadors. Hi haurà controladors al llarg de tot el recorregut vetllant perquè en tot moment l’itinerari estigui ben senyalitzat. Però no es pot oblidar que és una cursa de muntanya i que s’ha d’estar atent als canvis de direcció.

Recomanem l’ús de GPS.