Reconeixement mèdic esportiu

A la muntanya hem de ser capaços de resoldre problemes de calor, fred, fatiga, son, gana… No podem controlar el medi però sí conèixer i saber actuar a temps, i el que sí que podem fer sempre és intentar fer-ho en les millors condicions de salut possibles.

L’entrenament de curses per muntanya és molt exigent des del punt de vista fisiològic, per aquest motiu us animem a fer-vos reconeixements mèdics i/o proves d’esforç de forma periòdica.

PROVA D’ESFORÇ EN MEDICINA DE L’ESPORT

La prova d’esforç o ergometria és una exploració objectiva que ens permet valorar la resposta de l’organisme a l’exercici físic.

La prova d’esforç amb anàlisi de gasos respiratoris o ergoespirometria és una prova d’esforç convencional en què introduïm sistemes de mesurament de l’intercanvi de gasos respiratoris i de la ventilació pulmonar. Ens permet mesurar la capacitat funcional de l’esportista (via aeròbica d’obtenció d’energia i les zones de transició metabòlica, llindar aeròbic i anaeròbic).

La prova d’esforç amb analitzador de gasos suposa una eina fonamental per a la valoració de l’esportista des de dos punts de vista: salut de l’esportista, mitjançant la prevenció i diagnòstic precoç de malalties i, en segon lloc, realitzar un suport científic mèdic al procés d’entrenament, per millorar-lo i optimitzar-ne el rendiment esportiu.

El nostre col.laborador Sanitas Hospital CIMA (Unitat de Medicina del l’Esport) ofereix a tots els participants i seguidors de la Barcelona Trail Races una promoció de descompte del 10% en una prova d’esforç amb analitzador de gasos.

Posa’t en contacte amb ells i demana cita.