Text Legal

La Nova Fita té el domicili comercial a C/ Llebrencs, 17, Vallvidrera, el Tibidabo i les Planes. Codi Postal 08017. Per a major informació pot contactar amb nosaltres a través del correu electrònic següent: lanovafita@lanovafita. La Nova Fita està inscrita com a Associació Esportiva CIF nombre G65488041.

Condicions d’ús
A continuació relatem la regulació de l’ús d’aquesta pàgina que La Nova Fita posa a la disposició dels Usuaris.

Usuaris
La web ha estat dissenyada per a donar a conèixer als Usuaris en general tant l’associació com les seves activitats i serveis. Entenent com Usuari a tota persona que accedeixi o navegui per la nostra pàgina web.

Accés
Amb caràcter general, els Usuaris podran accedir a la web de forma lliure i gratuïta. La Nova Fita podrà modificar de forma unilateral i sense previ avís, la prestació, configuració i contingut de la pàgina, així com les condicions d’ús de la mateixa i l’accés als serveis prestats.

Copyright
Els Drets de Propietat intel·lectual d’aquesta web són titularitat de La Nova Fita. Per això, podem alterar en qualsevol moment i sense previ avís els seus continguts (disseny gràfic, preus, textos i codis). La prestació dels serveis i la publicació dels contingut de la web no implicaran en cap moment la renúncia o transmissió, total o parcial, dels drets de propietat intel·lectual i industrial. Per això, qualsevol reproducció, distribució, comercialització o transformació dels continguts de la pàgina web que no hagi estat expressament autoritzat pels seus titulars constituïx una infracció dels drets de propietat intel·lectual i industrial protegits per l’article 270 i següents del Codi Penal.

Llei Aplicable i Jurisdicció
Per a tota qüestió litigiosa que incumbeixi a aquesta web, serà d’aplicació la legislació espanyola. Les presents Condicions d’Ús es regiran pel disposat en la legislació espanyola. En el cas que es produeixi qualsevol discrepància o controvèrsia amb motiu de la interpretació o l’aplicació de les presents Condicions d’Ús, La Nova Fita i l’Usuari, amb renúncia expressa a qualsevol altre fur que pogués correspondre’ls, se sotmeten a la jurisdicció dels Jutjats i Tribunals del domicili de l’Usuari.

Privadesa de dades
La Nova Fita es compromet a mantenir tots les dades que ens faciliten els nostres Usuaris en la màxima confidencialitat i a no subministrar-los a terceres parts, d’acord amb els principis de Protecció de Dades de Caràcter Personal de la LORTAD (Llei Orgànica 15/1999, del 13 de desembre). La Nova Fita us informa que les dades que facilitin en els formulari de la present pàgina web quedaran incorporats en els fitxers automatitzats i s’utilitzaran per a gestionar el servei sol·licitat i/o oferir informació sobre activitats i serveis relacionats.

La Nova Fita s’ha de sotmetre a la legislació espanyola i europea. Per tal motiu la web bcntrailraces.com està adaptada a les exigències de les lleis:

•  El RGPD (Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell de 27 d’abril de 2016 relatiu a la protecció de les persones físiques ) que és la nova normativa de la Unió Europea que unifica la regulació del tractament de les dades personals en els diferents països de la UE.

•  La LOPD (Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de caràcter personal i Reial Decret 1720/2007, de 21 de desembre, el Reglament de desenvolupament de la LOPD) que regula el tractament de les dades personals i les obligacions que hem d’assumir els responsables d’una web a l’hora de gestionar aquesta informació.

Aquestes lleis ens exigeixen total transparència respecte a la web bcntrailraces.com :

 • Responsable: La Nova Fita
 • Nom comercial: Barcelona Trail Races
 • NIF: G-65488041
 • Domicili social: C/ Llebrencs, 17, 08017 Barcelona, Barcelona
 • Correu electrònic: lanovafita(at)lanovafita.com

Activitats de La Nova Fita
El servei principal de La Nova Fita consisteix en l’organització  d’esdeveniments esportius que inclou una varietat de serveis, com processament de registres (en línia i fora de línia), administració de dades dels participants, control de temps, servei de resultats, assignació de nombre de sortida (dorsal) i publicitat.

Quan els participants es registren en esdeveniments esportius a través del web lanovafita.com o bcntrailraces.com , La Nova Fita permet que es concerti un contracte directament amb el participant. En aquest cas, el contracte pel que fa a la participació en l’esdeveniment esportiu se celebra exclusivament entre el participant i La Nova Fita (és a dir, s’aplicaran els termes i condicions de La Nova Fita).

D’altra banda, sol·licitem el seu consentiment per oferir informació sobre futures curses, marxes, activitats de caràcter solidari, raids, curses d’orientació o qualsevol altre esdeveniment que organitzem. Aquest consentiment inclou rebre els nostres butlletins mensuals i/o invitacions a esdeveniments, així com sorteigs i promocions.

Informació que recopilem
Per proporcionar el nostre servei hem de saber una mica sobre els nostres participants. Quan accepta el tractament de les seves dades durant la inscripció en un esdeveniment, es crea un registre en una taula de la nostra base de dades la qual està guardada fitxer titularitat de La Nova Fita. La informació que podem recopilar sobre els nostres participants va en funció de l’esdeveniment al qual s’inscriu; bàsicament són les dades que necessitem per la realització de la prova.

A continuació detallem la informació que podem recopilar sobre els participants:

 • Nom i cognom
 • Sexe
 • Nombre de DNI, NIE o passaport
 • Data de naixement
 • Nacionalitat
 • Localitat, ciutat, país on viu
 •  EMail
 • Nombre de mòbil
 • Club / equip
 • Si està federat
 • El nom d’una persona de contacte
 • El nombre de telèfon de la persona de contacte
 • Talla de samarreta, mitjons, guants
 • Xip groc / nombre de sportident
 • L’IP des d’on completa el formulari

Recordem que qualsevol persona inclosa a la nostra base de dades, pot exercir el seu dret d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició, dirigint-se per correu electrònic a lanovafita(at)lanovafita.com.