Voluntaris

Organitzar una competició amb l’envergadura de la Barcelona Trail Races exigeix tenir tots els aspectes relacionats amb el funcionament de la competició ben lligats, i és impossible de portar-la a terme sense voluntaris.

Des d’aquí volem fer una crida a tots aquells que tingueu interès a col·laborar amb nosaltres per fer que la prova sigui tot un èxit. La vostra col·laboració és imprescindible per al bon funcionament de les dues curses que s’organitzaran.

esportfoto-21614-voluntaris-2014-stamaria

A continuació, si accepteu ser voluntaris i comprometre-us amb la BTR, trobareu un formulari d’Inscripció on se us demanaran les vostres dades.

Abans cal que llegiu la informació que us detallem a continuació i que fa referència als drets i deures del voluntari, extrets parcialment de la Carta de Voluntariat de Catalunya, i on es considera:

 • Que el voluntariat és una manifestació solidaria.
 • Que el compromís d’actuació que suposa el voluntariat es fonamenta en una decisió lliure i personal motivada per principis de solidaritat i altruisme.
 • Que el voluntariat contribueix a un desenvolupament social del nostre entorn i del món, més just, solidari, equilibrat, pacífic i respectuós amb el medi, mitjançant la participació dels ciutadans en la vida de les societats.
 • Que el voluntariat estimula la responsabilitat social dels ciutadans i contribueix a la resolució de les necessitats socials.
 • Que el voluntariat fonamenta la seva acció en els principis d’associació i participació democràtica, treball en equip, respecte a la dignitat, igualtat i llibertat de la persona.

DRETS DEL VOLUNTARI

 1. Obtenir formació sobre el funcionament, les finalitats i les seves activitats, suport en el desenvolupament de l’acció voluntària i mitjans per poder exercitar-la convenientment.
 2. Rebre la formació necessària per al desenvolupament de l’activitat.
 3. Ser tractat sense cap tipus de discriminació i amb tot el respecte a la seva condició i creences.
 4. Gaudir d’acreditació suficient com a voluntari davant de tercers i obtenir certificació de la seva participació.
 5. Participar activament en l’elaboració, planificació, execució i avaluació de l’activitat on col•labori, amb el reconeixement social de la seva activitat.
 6. Ser coberts dels riscos derivats de l’activitat que du a terme com a voluntari i dels danys que, involuntàriament, podria causar a tercers per raó de la seva activitat.
 7. Acordar lliurement les condicions de la seva acció voluntària i el compromís de les tasques definides conjuntament, el temps i horari que hi podrà esmerçar i les responsabilitats acceptades.
 8. Realitzar l’activitat en les degudes condicions de seguretat i higiene reglamentades i en funció de les característiques de la mateixa.

DEURES DEL VOLUNTARI

 1. Cooperar en la consecució dels objectius del programa on participi per al compliment dels compromisos adquirits dins de l’organització.
 2. Realitzar l’activitat a què s’ha compromès amb responsabilitat, bona fe i gratuïtat, donant suport de manera activa i respectant les normes internes de funcionament.
 3. Seguir les instruccions rebudes per l’organització.
 4. Utilitzar degudament l’acreditació i distintius de l’organització.
 5. Respectar i cuidar els recursos materials que l’organització posi a la seva disposició.
 6. Rebutjar qualsevol contraprestació econòmica o material que li pugui ser oferta pel beneficiari o per tercers en virtut de la seva actuació.
 7. Mantenir la confidencialitat, sense prejudici dels drets de la persona, de les informacions rebudes i conegudes en el desenvolupament de la seva activitat, tant respecte dels beneficiaris com de l’organització.
 8. En cas de renúncia, notificar-la amb antelació o continuar l’activitat fins que puguin adoptar-se les mesures necessàries per evitar perjudicis greus al servei.

Per últim volíem deixar clar que..

SER VOLUNTARI NO VOL DIR:

 • Tenir mà d’obra barata.
 • Treure feina als professionals.
 • Un lloc per aconseguir fins personals.
 • Un lloc de privilegi per fer d’espectador.

esportfoto-21371-voluntaris-2014-olorda